hydrostatyczne

Encyklopedia PWN

ściśliwość, sprężystość objętościowa,
zdolność ciała do odwracalnej zmiany objętości pod wpływem trójosiowego ściskania (np. ciśnienia hydrostatycznego);
fiz. temperatura, jaką miałaby próbna objętość (cząstka) powietrza sprowadzona w procesie adiabatycznym do ciśnienia standardowego 1000 hPa.
rodzaj wód podziemnych, wody naporowe o tak wysokim ciśnieniu hydrostatycznym, że ich zwierciadło piezometryczne (zwierciadło wód podziemnych) występuje powyżej powierzchni terenu, co sprawia, że po nawierceniu warstwy wodonośnej zawierającej wody artezyjskie następuje samoczynny ich wypływ z otworu wiertniczego lub studni;
mech.:
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).

Słownik języka polskiego PWN

ciśnienie hydrostatyczne «ciśnienie wywierane przez słup cieczy, zależne od jej gęstości i wysokości słupa»
hydrostatyka «dział hydromechaniki badający prawa równowagi cieczy i zanurzonych w nich ciał stałych»
• hydrostatyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia