hydroksosole

Encyklopedia PWN

hydroksosole, sole zasadowe,
sole, w których jednym z anionów jest jon wodorotlenkowy (wodorotlenek, zwyczajowo zwany jonem hydroksylowym);
związki chemiczne, które można uważać za pochodne kwasów, w których jon lub jony wodorowe zostały zastąpione jonem (jonami) metalu lub jonem koordynacyjnym (np. NH), albo za pochodne zasad, w których jon (jony) wodorotlenkowy został zastąpiony resztą kwasową.
woda występująca w związkach chemicznych w postaci grup wodorotlenowych –OH;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia