homogeniczne

Encyklopedia PWN

układ homogeniczny, układ jednorodny, układ jednofazowy,
chem. układ, w którym występuje tylko jedna faza;
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
termin wprowadzony 1968 przez I. Prigogine’a na określenie spontanicznego porządkowania się układów termodynamicznych dalekich od stanu równowagi, w celu odróżnienia od struktur występujących w równowadze termodynamicznej, np. kryształów.
w teorii ekonomii model oparty na założeniach, że przedmiotem obrotu jest dobro homogeniczne, popyt i podaż są tak rozdrobnione, że konsumenci i producenci nie mają wpływu na cenę, nie występują bariery wejścia i wyjścia z gałęzi, ceny pełnią funkcję informacyjną; w takich warunkach produkcja jest największa, ceny najniższe;
przegroda półprzepuszczalna, błona półprzepuszczalna, membrana półprzepuszczalna, membrana,
przegroda rozdzielająca 2 fazy płynne o różnym stężeniu składników, umożliwiająca przenikanie tych składników, z różnymi szybkościami, między fazami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia