homo sapiens

Encyklopedia PWN

Njarasa, Ejasi,
stanowisko antropologiczne w Tanzanii;
paleoantropologia
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, ánthrōpos ‘człowiek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
antropol. dział antropologii fiz. i kulturowej (w starszych ujęciach tylko fiz.), zajmujący się opisem i analizą zmian morfologii i kultury, jakie zachodziły w filogenezie człowieka.
Popescu-Gopo
[popẹsku gọpo]
Ion, ur. 1 V 1923, Bukareszt, zm. 1989, tamże,
rumuński reżyser filmowy;
Przybyszewska Dagny, z domu Juel, ur. 8 VI 1867, Kongsvinger, zm. 5 VI 1901, Tyflis (ob. Tbilisi),
żona Stanisława (od 1893), norweska pisarka i pianistka;
Przybyszewski Stanisław, ur. 7 V 1868, Łojewo (Kujawy), zm. 23 XI 1927, Jaronty (tamże),
pisarz, autor młodopolskiego manifestu Confiteor.
stanowisko antropol. w jaskini w górze Karmel, w Izraelu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia