homo sapiens

Encyklopedia PWN

człowiekowate, hominidy, Hominidae,
jedna z rodzin rzędu ssaków naczelnych, kategoria systematyczna, którą w dawnym ujęciu tworzyły tylko formy Homo sapiens i ich bezpośredni przodkowie, różni od małp człekokształtnych;
filogeneza
[gr. phylḗ ‘plemię’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój rodowy organizmów,
przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów jako rezultat wyodrębniania się nowych linii rozwojowych i wymierania innych.
jaskiniowe stanowisko archeol. w północnym Izraelu, w pobliżu Nazaretu;
La Ferrasie
[la ferasị],
stanowisko antropologiczne w południowo-zachodniej Francji;
Laugerie-Basse
[löżrị bas],
stanowisko antropologiczne we Francji, w dep. Dordogne, na pr. brzegu Vézèry;
stanowisko antropologiczne w Indonezji, w środkowej części Jawy, w dolinie rz. Solo, na północny wschód od Surakarty.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia