homo sapiens

Encyklopedia PWN

Danakilska, Kotlina, Danakil, Afar, amharskie Denkel, arab. Munkhafaḍ ad-Danāqil, tigrinia Denkel Hagwaf, fr. Dépression de Danakil, Dépression de l’Afar, ang. Danakil Depression, Afar Depression,
bezodpływowe zapadlisko tektoniczne w Etiopii, Dżibuti i Erytrei, między Wyż. Somalijską, Wyż. Abisyńską i G. Danakilskimi;
filogeneza
[gr. phylḗ ‘plemię’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój rodowy organizmów,
przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów jako rezultat wyodrębniania się nowych linii rozwojowych i wymierania innych.
jaskiniowe stanowisko archeol. w północnym Izraelu, w pobliżu Nazaretu;
La Ferrasie
[la ferasị],
stanowisko antropologiczne w południowo-zachodniej Francji;
Laugerie-Basse
[löżrị bas],
stanowisko antropologiczne we Francji, w dep. Dordogne, na pr. brzegu Vézèry;
stanowisko antropologiczne w Indonezji, w środkowej części Jawy, w dolinie rz. Solo, na północny wschód od Surakarty.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia