historyczny

Encyklopedia PWN

nauka o źródłach historycznych, za które pierwotnie uważano teksty z czasów minionych, obecnie wszelkie ślady działalności ludzkiej;
Żagiell Ignacy, ur. 1 II 1826, Kierpszyszki lub Powiryn (woj. wileńskie), zm. 21 VI 1891, Warszawa,
lekarz, podróżnik, przyrodnik, pisarz;
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
Żmudź, litew. Žemaitija
[litew. žemas ‘niski’],
historyczna kraina litewska;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia