hieratyczna

Encyklopedia PWN

pismo staroż. Egipcjan powstałe ok. 2500 p.n.e. z częściowego uproszczenia hieroglifów.
system graficzny stosowany przez staroż. Egipcjan do zapisu języka egipskiego;
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
ubiór aktora na scenie służący charakterystyce postaci scenicznej;
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
Angelico Fra
[andżẹliko fra],
Guido di Pietro, zw. Il Beato (jako zakonnik), Fra Giovanni Da Fiesole, błogosławiony, ur. 1387, Vicchio (Toskania), zm. 10 III 1455, Rzym,
malarz włoski przełomu gotyku i renesansu; przedstawiciel szkoły florenckiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia