heteropolarne

Encyklopedia PWN

oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Kossel Walther, ur. 4 I 1888, Berlin, zm. 22 V 1956, Kassel,
syn Albrechta Ludwika, niem. fizyk i fizykochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia