heterochromatyna

Encyklopedia PWN

genet. obszary chromatyny, które wykazują wysoki stopień kondensacji (nawet podczas interfazy barwią się intensywnie barwnikiem Feulgena);
eliminacja i degradacja części chromatyny;
chromatyna
[gr. chrṓma ‘barwa’],
genet. podstawowy składnik chromosomów;
biol. organellum zawierające główny zasób informacji genetycznej (ok. 99%) zakodowanej w DNA chromatyny (pozostała część informacji jest zawarta w DNA mitochondriów oraz plastydów roślin i fotoautotroficznych Protista).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia