hel

Encyklopedia PWN

fiz. stosunek energii potrzebnej do oderwania określonego elektronu z atomu lub cząsteczki (energia jonizacji) do wartości ładunku elektronu;
prasowanie izostatyczne na gorąco, HIP
[ang. Hot Isostatic Pressing],
proces zagęszczania i spiekania materiału w atmosferze ochronnej gazu (helu lub argonu) pod działaniem ciśnienia izostatycznego — działającego równomiernie ze wszystkich stron;
promieniotwórczość, radioaktywność,
fiz. samorzutna przemiana jednego jądra atomowego (nuklidu) w inne, której towarzyszy emisja promieniowania jądrowego;
promieniowanie alfa, promieniowanie α,
rodzaj promieniowania wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe (promieniotwórczość);
przemiana fazowa, przejście fazowe,
fiz. przejście substancji z jednej fazy w inną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia