handlowy

Encyklopedia PWN

m. w południowo-wschodniej Nigerii, na wschód od Enugu;
Abancay
[abankạj],
m. w południowym Peru, w Andach Środkowych, w dolinie rz. Pachachaca, na wysokości ok. 2400 m;
Abéché
[abeszẹ] Wymowa,
m. we wschodnim Czadzie, na wyż. Wadaj, w strefie sahelskiej;
Åbenrå
[obənrọ:],
Aabenraa,
m. w Danii, w południowo-wschodniej części Płw. Jutlandzkiego, w regionie Dania Południowa, nad cieśn. Mały Bełt;
Abrantes
[abrạ̃ntəsz],
miasto w środkowej Portugalii (region Centrum), nad rzeką Tag;
Acarigua–Araure
[akarịgua a.],
konurbacja w północno-zachodniej Wenezueli (stan Portuguesa), u podnóża Cordillera de Mérida;
farm. nazwa handlowa → paracetamolu.
farm. lek przeciwwirusowy;
farm. handlowa nazwa leku z grupy antagonistów wapnia, → nifedipina.
Adapazarı
[adạpazary],
Sakraya,
m. w północno-zachodniej Turcji, nad rz. Sakarya.
Adenauer Konrad Wymowa, ur. 5 I 1876, Kolonia, zm. 19 IV 1967, Rhöndorf k. Bonn,
niemiecki mąż stanu, polityk RFN, jeden z twórców procesu jednoczenia Europy.
bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
miasto w północno-wschodnich Włoszech (region Wenecja Euganejska), w delcie Padu;
Adżacze, Adżase, Ajase, Porto-Novo,
państwo ludu Adża na terenie obecnego południowego Beninu;
Afyon
[ạfjon],
dawniej Afyonkarahisar [‘czarna twierdza opium’] Wymowa, Karahisar,
m. w środkowozachodniej Turcji, na Wyż. Anatolijskiej, na wys. 1070 m, nad rz. Akar.
agent
[łac.]:
Aghwat, Al-, Al-Aghwāt, fr. Laghouat,
m. i oaza w północnej Algierii, na południe od Atlasu Saharyjskiego.
Agrigento
[agridżẹnto] Wymowa,
dawniej Girgenti,
m. we Włoszech, w południowo-zachodniej części Sycylii;
Agrinion, Aghrịnio, Agrínio,
m. w zachodniej Grecji, w regionie Grecja Zach., na północny zachód od Jez. Trychońskiego;

Słownik języka polskiego PWN

handel
1. «działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług»
2. daw. «mała restauracja przy składzie win»

• handlowy • handlowo • handelek
bilans handlowy «zestawienie wartości eksportu i importu danego kraju, sporządzane za okres jednego roku»
funt handlowy «jednostka masy stosowana obecnie w krajach anglosaskich»
kod handlowy «słownik umownych skrótów używany w handlowej korespondencji telegraficznej»
protokół handlowy «umowa międzynarodowa ustalająca rodzaje i ilości towarów podlegających wymianie między zainteresowanymi państwami w określonym czasie»
radca handlowy «urzędnik zatrudniony w ministerstwie handlu lub przy zagranicznych placówkach dyplomatycznych, zajmujący się zawieraniem umów handlowych»
rejestr handlowy «urzędowy spis podmiotów gospodarczych»
szlak handlowy «droga, którą ciągnęły dawniej karawany kupieckie»
prawo handlowe «przepisy normujące stosunki prawne kupca oraz stosunki prawne wynikające z czynności handlowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia