handlowy

Encyklopedia PWN

dziennik, wyd. 1864–1905 w Warszawie;
w Polsce terytorialne organizacje samorządu gospodarczego mające osobowość prawną, powoływane decyzją administracyjną przez Radę Ministrów i działające na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 15 VII 1927 oraz statutu odrębnego dla każdej izby;
formy spółek kapitałowych i osobowych podlegające przepisom prawa handlowego, zróżnicowane pod względem statusu prawnego, struktury wewnętrznej, sposobu tworzenia i zasad zarządzania oraz odpowiedzialności wspólników.
Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Handlowej Wschód–Zachód, ang. Coordinating Committee for East–West Trade Policy (COCOM),
komitet państw NATO i Japonii, działający 1950–94;
Kompania Handlowa Polska, Kompania Czarnomorska, Kompania Chersońska,
spółka akcyjna działająca 1783–87, utworzona w celu prowadzenia handlu przez Morze Czarne, z portami francuskimi i włoskimi;
flota transp., rybacka, sport., ratownicza oraz statki specjalne (holowniki, lodołamacze, latarniowce, kablowce, pogłębiarki, statki hydrograficzne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia