handlowy

Encyklopedia PWN

stowarzyszenia kupców, organizowane najczęściej do prowadzenia handlu zagranicznego.
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
Międzynarodowa Izba Handlowa, ang. International Chamber of Commerce Wymowa(ICC Wymowa),
organizacja założona 1920, z siedzibą w Paryżu,
największa i najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce,
zakłócenie bądź zerwanie normalnych stosunków handlowych między 2 organizmami gospodarczymi (miastami, państwami) w celu osiągnięcia określonych ustępstw gospodarczych lub politycznych, → handlowa wojna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia