handlowy

Encyklopedia PWN

reguluje zasady zakładania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych spółek prawa handlowego;
pierwszy bank akcyjny w Królestwie Polskiego, założony 1870, z siedzibą w Warszawie.
uniwersalny bank komercyjny, założony 1989 w wyniku wydzielenia go ze struktury Narodowego Banku Polskiego, z siedzibą w Krakowie;
prawo umowa międzynarodowa regulująca całokształt stosunków handlowych i gospodarczych między 2 państwami;
pierwszy bank akcyjny w Łodzi, zał. 1872 przez warsz. bankierów i łódzkich przemysłowców (m.in. L. Grohmana, K. Scheiblera);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia