hamować

Encyklopedia PWN

hamowanie, inhibicja,
fizjol.:
mech. zatrzymywanie lub zmniejszanie prędkości maszyn lub pojazdów, także zapobieganie ich ruchowi pod wpływem pewnych sił lub momentów;
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne towarzyszące niejednostajnemu ruchowi cząstki naładowanej;
lampa sygnałowa z tyłu pojazdu samoczynnie włączana przy hamowaniu.
ABS Wymowa, ang. Anti-Lock Brakes System Wymowa,
techn. system przeciwdziałający blokowaniu kół pojazdu przy hamowaniu;
urządzenie do zatrzymania, utrzymywania w stałym położeniu lub regulacji prędkości układu napędowego; h. sprzęga człon ruchomy (hamowany, najczęściej o ruchu obrotowym) z nieruchomym, związanym z podstawą lub korpusem maszyny.
substancje hamujące aktywność enzymatyczną.
immunosupresyjne leki, immunosupressiva,
leki hamujące różne etapy procesu immunogenezy (immunosupresja) obejmującego dojrzewanie, różnicowanie, zdolności rozpoznawcze i reaktywność poszczególnych rodzajów komórek odpornościowych biorących udział w odpowiedzi immunologicznej;
BAS, ang. Brake Assist,
elektroniczny system skracający drogę hamowania w sytuacjach awaryjnych;
interferon
[łac.],
IFN,
biol. złożona substancja białkowa wytwarzana w 3 odmianach przez: leukocyty (IFN-α), fibroblasty (IFN-β) i limfocyty (IFN-γ);
kortyzol
[łac.],
hydrokortyzon, związek F,
steroidowy hormon z grupy glikokortykosteroidów;
przeciwzakrzepowe leki, leki przeciwkrzepliwe, antykoagulanty, anticoagulantia,
grupa leków stosowanych w zapobieganiu powstawania i w leczeniu zakrzepów żylnych, tętniczych i wewnątrzsercowych,
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
Westinghouse
[uẹstıŋhaus]
George Wymowa, ur. 6 X 1846, Nowy Jork, zm. 12 III 1914, tamże,
amerykański wszechstronny wynalazca samouk i przedsiębiorca przemysłowiec.
niesteroidowy lek przeciwzapalny będący pochodną kwasu fenylooctowego;
EBD, ang. Electronic Braking Force Distribution System, niem. Electronische Bremskraftverteilung (EBV),
stosowany w samochodach osobowych elektroniczny system korekcji siły hamowania, zapewniający taki rozdział tej siły na przednią i tylną oś pojazdu, aby osiągnąć możliwie największą skuteczność hamowania.
fungicydy
[łac.],
środki grzybobójcze,
substancje biologicznie czynne o działaniu grzybobójczym (należące do pestycydów), stosowane w ochronie roślin w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez grzyby patogeniczne bądź do zwalczania tych chorób;
herbicydy
[łac. herba ‘trawa’, ‘ziele’, caedo ‘zabijam’],
środki chwastobójcze,
substancje stosowane do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju bądź niszczenia roślin występujących tam, gdzie są niepożądane;

Słownik języka polskiego PWN

hamować
1. «zmniejszać prędkość»
2. «utrudniać jakieś działanie lub przebieg jakichś procesów»
3. «powstrzymywać kogoś przed czymś»
4. «ukrywać lub tłumić swoje pragnienia lub emocje»
hamować się «powstrzymywać się od gwałtownych zachowań»
hamujący «taki, który hamuje jakiś proces lub działanie»
• hamująco
droga hamowania «odległość przejechana przez pojazd od chwili uruchomienia hamulców do zatrzymania się»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia