grzybów

Encyklopedia PWN

grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
grzyby, głównie z grupy grzybów niedoskonałych, wywołujące u ludzi i zwierząt zakażenia (grzybice);
tworząca się zaraz po wybuchu jądrowym naziemnym chmura (o charakterystycznym kształcie ogromnego grzyba) składająca się z bardzo drobnych pyłów i aerozoli promieniotwórczych, powstałych z odparowanych materiałów oraz materiałów wciągniętych przez bardzo silny prąd wstępujący.
ostaniec w kształcie grzyba, o szerokim wierzchołku i wąskiej, wygładzonej podstawie;
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim (gmina Mirzec), na Przedgórzu Iłżeckim, w pobliżu doliny Kamiennej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia