grzejne

Encyklopedia PWN

urządzenie przekazujące otoczeniu ciepło powstające na miejscu, w wyniku przetwarzania innych rodzajów energii (grzejnictwo elektryczne, g. gazowe, naftowe, spirytusowe) lub doprowadzone z zewnątrz (np. z ciepłowni) za pomocą nośników ciepła, np. gorącej wody, pary wodnej, powietrza;
stopy metali przeznaczone do wyrobu przewodów grzejnych, przyrządów pomiarowych i oporników;
urządzenie do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń w wyniku spalania paliwa (węgla, koksu, drewna, oleju, nafty, gazu miejskiego);
aparat stosowany do odparowywania rozpuszczalnika z roztworu (lub emulsji) w celu zagęszczenia roztworu lub wydzielenia rozpuszczonych ciał stałych;
elektroceramika
[gr.],
ceramika elektrotechniczna,
materiały (i wyroby) stosowane w elektrotechnice, elektronice i elektrotermii ze względu na ich właściwości (duża rezystywność i wytrzymałość elektr., mała stratność elektr., ogniotrwałość itp.)
urządzenie do prowadzenia elektrolizy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia