grupowania bezpośredniego

Encyklopedia PWN

statyst. metody służące do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
demografia
[gr. dḗmos ‘lud’, gráphō ‘piszę’],
dyscyplina naukowa, która podejmuje badania zjawisk ludnościowych, zmierzające do wykrycia prawidłowości, którym te zjawiska podlegają.
Korporacja Rozwoju Produkcji, hiszp. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO),
chilijska agencja rządowa, holding grupujący najważniejsze państw. przedsiębiorstwa przemysłowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia