grupa

Encyklopedia PWN

ugrupowanie artyst., zał. 1955 w Poznaniu;
ugrupowanie utworzone 1948 przez studentów ASP w Krakowie, istniejące do 1949;
zbiór ludzi składający się z przedstawicieli tego samego zawodu lub też przedstawicieli podobnych specjalności w ramach zawodu.
ugrupowanie artyst., zał. 1953 w Katowicach (wówczas Stalinogród), istniejące do pocz. lat 60. (ostatnia wystawa 1958);
Grupa Szańca, Szaniec,
organizacja konspiracyjna zał. X 1939;
inform. w Inernecie elektroniczna tablica ogłoszeniowa związana z określoną tematyką, wokół której tworzą się grupy dyskusyjne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia