grupa

Encyklopedia PWN

wyróżniony fragment cząsteczki związku org., np. alkil, aryl, ułatwiający klasyfikację danego związku w obrębie grupy połączeń o zbliżonych lub analogicznych właściwościach chemicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia