gromady otwarte

Encyklopedia PWN

trzeci okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 440 do ok. 408 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
chi Persei, χ Persei,
gromada otwarta w gwiazdozbiorze Perseusza;
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
jelitodyszne, jelitodyszce, żołędziogłowe, Enteropneusta (Helminthomorpha),
gromada bezkręgowców z typu przedstrunowców;
karbon
[łac. carbo ‘węgiel’],
piąty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 355 do ok. 295 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Praesepe, Żłóbek, M 44, NGC 2632,
gromada otwarta w gwiazdozbiorze Raka;
gwiazda znajdująca się we wczesnym stadium ewolucji tuż przed osiągnięciem ciągu głównego (Hertzsprunga–Russella diagram);
ptaki, Aves,
gromada stałocieplnych kręgowców z grupy owodniowców;
ramienionogi, Brachiopoda,
typ osiadłych, mor. bezkręgowców,
Rufa, łac. Puppis,
astr. gwiazdozbiór nieba południowego;
Skorpion, łac. Scorpius, Niedźwiadek,
gwiazdozbiór nieba południowego;
walconogi, łódkonogi, Scaphopoda,
mało zróżnicowana gromada mięczaków z podtypu muszlowców;
astr. gromada otwarta w gwiazdozbiorze Raka, → Praesepe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia