gromady otwarte

Encyklopedia PWN

skupiska gwiazd, których wzajemne oddziaływania grawitacyjne przewyższają znacznie oddziaływania z gwiazdami otoczenia.
układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
grupy gwiazd o jednakowym składzie chemicznym i zbliżonym wieku;
otwarta gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Perseusza,
owady, Insecta,
gromada stawonogów z podtypu sześcionogich (Hexapoda);
Plejady, Kokoszki, Kurczęta, M 45,
astr. druga pod względem jasności widomej gromada otwarta gwiazd;
Rak, łac. Cancer,
gwiazdozbiór nieba północnego;
Byk, łac. Taurus,
gwiazdozbiór nieba północnego;
nietrwałe skupiska młodych gwiazd o rozmiarach od kilku do kilkudziesięciu pc (parsek), rozpadające się w okresie rzędu 106–107 lat;
Hiady
[gr.],
astr. najjaśniejsza otwarta gromada gwiazd (gwiazd gromady);
pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 540 do ok. 490 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały;
krętorogie, Bovidae,
rodzina ssaków z rzędu parzystokopytnych; występują w Europie, Azji, Afryce i zachodniej części Ameryki Północnej; kopalne znane od miocenu;
Linné
[linẹ:]
Carl von, Carolus Linnaeus, Karol Linneusz, ur. 23 V 1707, Råshult (prow. Småland), zm. 10 I 1778, Uppsala,
szwedzki przyrodnik i lekarz.
mięczaki, Mollusca,
typ pierwotnie morskich bezkręgowców;
osłonice, Tunicata (Urochordata),
podtyp osobliwych, wyłącznie mor. strunowców;
pierścienice, Annelida,
typ segmentowanych, robakowatych zwierząt pierwoustych z wtórną jamą ciała;
ssaki, Mammalia,
gromada stałocieplnych kręgowców, których młode żywią się wydzieliną gruczołów mlecznych matki.
Strzelec, łac. Sagittarius,
rozległy gwiazdozbiór nieba południowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia