grodzieńskiego

Encyklopedia PWN

kompleks leśny na Białorusi, → Ruska, Puszcza.
Grodzieńska Stefania, ur. 2 IX 1914, Łódź, zm. 28 IV 2010, Skolimów,
żona Jerzego Jurandota, satyryk, pisarka;
grodzieński, obwód, białorus. Hrodzienskaja wobłaść, Hrodzienskaja voblasc', ros. Grodnienskaja obłast', Grodnenskaja oblast',
ostatni sejm I Rzeczypospolitej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia