grawimetrię

Encyklopedia PWN

grawimetria
[łac.-gr.],
chem. → analiza wagowa.
grawimetria
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
nauka zajmująca się pomiarami przyspieszenia ziemskiego (tj. natężenia pola siły ciężkości), a także ich wykorzystaniem w technice i naukach przyrodniczych;
geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza,
nauka wyodrębniona z geofizyki ogólnej, której przedmiotem zainteresowania są własności fiz. i budowa przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej oraz zależności między właściwościami fiz. ośrodka skalnego a występowaniem w nim struktur geol. i złóż kopalin;
analiza wagowa, grawimetria,
metoda ilościowej analizy chemicznej polegająca na przeprowadzeniu oznaczanej substancji (analitu) w postać o ściśle określonym składzie chemicznym, której masa, wyznaczona za pomocą wagi analitycznej, pozwala na uzyskanie dokładnej informacji o ilości analitu w badanym materiale;
Bredichin Fiodor A., ur. 26 XI 1831, Nikołajewo, zm. 1 V 1904, Petersburg,
astronom rosyjski;
elektrograwimetria
[gr.-łac.],
analiza elektrograwimetryczna,
metoda analizy chem. polegająca na wagowym oznaczeniu (grawimetria; wagowa analiza) pierwiastka lub związku chem. wydzielonego, w wyniku elektrolizy, w postaci stałej na powierzchni elektrody pracującej, najczęściej elektrody platynowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia