granulocyty

Encyklopedia PWN

granulocyty
[łac.-gr.],
rodzaj leukocytów (krwinek białych) o wielopłatowym jądrze komórkowym, zawierających w cytoplazmie ziarnistości;
leukocyty
[łac. < gr. leukós ‘biały’, kýtos ‘naczynie’, ‘komórka’],
krwinki białe,
ogólny termin określający wszystkie jądrzaste komórki krwi obwodowej, odnoszący się też do komórek układu limfatycznego;
leukopenia
[gr.],
med. zmniejszenie liczby leukocytów we krwi poniżej dolnej granicy wartości prawidłowych 4,0·109/l;
agranulocytoza
[gr. a- ‘nie’, łac. granulum ‘ziarnko’, gr. kýtos ‘komórka’],
ostra, zagrażająca życiu choroba polegająca na znacznym zmniejszeniu liczby granulocytów (rodzaj leukocytów) we krwi;
bazofile
[gr.],
granulocyty zasadochłonne,
biol. rodzaj leukocytów występujących u kręgowców;
przewlekła choroba układowa, zespół mieloproliferacyjny dotyczący klonalnego rozrostu wszystkich trzech układów komórkowych szpiku: czerwonokrwinkowego, granulocytowego i płytkotwórczego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia