grafik

Encyklopedia PWN

grafika
[gr. gráphō ‘piszę’, ‘rysuję’],
dziedzina sztuki, której istotą jest powielanie na papierze (rzadziej pergaminie, atłasie, jedwabiu) kompozycji z uprzednio przygotowanej formy — klocka drewnianego, płyty metalowej (miedzianej, żelaznej, cynkowej, ołowianej, stalowej, aluminiowiej), kamienia litograficznego oraz innych materiałów (ceraty, linoleum, szkła, gipsu), od których często wywodzi się nazwa techniki.
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
inform. grafika komputerowa, gdzie obraz składa się z tablicy pikseli ułożonych w rzędy i kolumny;
inform. grafika komputerowa, gdzie obraz składa się ze zbioru figur geometrycznych;
szt. plast. rodzaj → grafiki.
szt. plast. rodzaj → grafiki.
grupa artystów powstała 1933 w Warszawie, z inicjatywy E. Bartłomiejczyka;
ugrupowanie artyst., zał. 1974 w Krakowie;
Beuys
[bois]
Joseph Wymowa, ur. 12 V 1921, Krefeld, zm. 21 I 1986, Düsseldorf,
niemiecki rzeźbiarz, malarz i grafik; twórca akcji artystycznych.
Chrostowski-Ostoja Stanisław, ur. 14 XII 1897, Warszawa, zm. 18 XI 1947, tamże,
ojciec Haliny Chrostowskiej-Piotrowicz, grafik.
Urbański Leon, ur. 11 IX 1926, Tarnów, zm. 16 IV 1998, tamże,
typograf, projektant grafiki użytkowej (szczególnie grafiki książki, a także znaków, symboli, grafiki heraldycznej);
Gardowski Ludwik, ur. 23 VIII 1890, Warszawa, zm. 29 X 1965, Kraków,
grafik i malarz;
litografia
[gr. líthos ‘kamień’, gráphō ‘piszę’],
poligr., szt. plast. metoda drukowania płaskiego i technika graficzna (grafika), także nazwa odbitki wykonanej tą metodą.
Półtawski Adam Jerzy, ur. 15 V 1881, Warszawa, zm. 19 IX 1952, Kraków,
typograf, grafik;
dział grafiki, sztuka wycinania, rycia lub trawienia kompozycji własnych (grafika autorska) bądź cudzych (grafika reprodukcyjna) na płycie metalowej lub klocku drewnianym;
Bartłomiejczyk Edmund Ludwik, ur. 5 XI 1885, Warszawa, zm. 2 IX 1950, tamże,
grafik; jeden z twórców pol. drzeworytu okresu międzywojennego.
Braque
[brak]
Georges Wymowa, ur. 13 V 1882, Argenteuil-sur-Seine, zm. 31 VIII 1963, Paryż,
francuski malarz, grafik i rzeźbiarz; współtwórca kubizmu.
Escher Maurits Cornelis, ur. 17 VII 1898, Leeuwarden, zm. 27 III 1972, Hilversum,
holenderski grafik i malarz;
Gronowski Tadeusz, ur. 5 X 1894, Warszawa, zm. 20 II 1990, tamże,
grafik, malarz, scenograf;

Słownik języka polskiego PWN

grafik I «artysta wykonujący prace z dziedziny grafiki artystycznej lub użytkowej»
• graficzka
grafik II «dokładny plan wykonywania jakichś czynności, mający postać tabeli lub wykresu»
grafika
1. «dział sztuk plastycznych obejmujący dzieła wykonane techniką powielania na dowolnym podłożu odbitek z uprzednio wykonanej formy; też: dzieło wykonane tą techniką»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
grafika komputerowa «dział informatyki zajmujący się tworzeniem za pomocą komputera rysunków, a także realistycznych obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych»
grafika użytkowa «projektowanie plakatów, ilustracji książkowych, reklam, znaczków pocztowych, banknotów itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia