gradientowe

Encyklopedia PWN

modelowy, poziomy, stacjonarny ruch powietrza atmosferycznego (wiatr) o kierunku zgodnym z kierunkiem krzywoliniowych izobar w nie zmieniającym się polu ciśnienia;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
fizjol. zespół mechanizmów umożliwiających bierne lub czynne przechodzenie substancji przez błonę komórkową.
soczewka, soczewka optyczna,
bryła z przezroczystego materiału, ograniczona (przynajmniej z jednej strony) zakrzywionymi powierzchniami o regularnym kształcie (najczęściej sferycznymi, rzadziej cylindrycznymi czy paraboloidalnymi);
gradientometr
[łac.-gr.],
gradiometr,
przyrząd do pomiaru szybkości zmian przyspieszenia ziemskiego w przestrzeni, tj. wartości 2. pochodnych gradientowych potencjału pola siły ciężkości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia