gospodarczo usługowe

Encyklopedia PWN

rodzaj lotnictwa cywilnego obejmujący usługi dla rolnictwa, leśnictwa, gaszenie pożarów, także lotnictwo sanitarne;
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia