gospodarcze

Encyklopedia PWN

w Polsce organy samorządu gospodarczego mające osobowość prawną, wydzielony majątek i własne organy (zarząd i walne zgromadzenie członków);
ekon. biura wywiadowczo-informacyjne, wydające odpłatnie opinie, np. o działalności handlowej i możliwościach kredytowych różnych przedsiębiorstw i osób;
ekon. opóźnienie w rozwoju gospodarczym, wykazywane przez część krajów (tzw. peryferie) w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów świata (tzw. centrum);
ekon. organizacje państw określonej strefy geograficznej, mające za zadanie rozwijanie międzyregionalnej współpracy gospodarczej i prowadzenie prac badawczo-statystycznych w tym zakresie;
organizacja rolnicza, założona 1861 w Wielkim Księstwie Poznańskim, zrzeszająca ziemiańskie i chłopskie towarzystwa rolnicze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia