godzinową

Encyklopedia PWN

zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
ekon. system płacy, w którym zarobek zależny jest od czasu pracy;
ji-shū
[dźiśu:; jap., ‘godzinowa szkoła’],
szkoła buddyzmu japońskiego związana z nurtem amidyzmu; zał. 1274 przez Ippena.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia