gmin

Encyklopedia PWN

Izba Gmin, House of Commons,
izba niższa bryt. parlamentu;
w Polsce od 1990 wybory przeprowadzane do organów stanowiących gmin;
związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
gmina
[niem. Gemeinde, fr. commune],
jednostka samorządu terytorialnego (w Polsce do 1950 i od 1990) lub specjalnego (gmina szkolna, gmina wyznaniowa); również jednostka podziału terytorialnego; występuje w wielu państwach europejskich.
pol. pismo demokr., wyd. 20 IX 1866–XI 1867 w Genewie;
przedstawicielstwo polit. ludności pol. w Gdańsku; powstałe 21 IV 1921 z przekształcenia Pol. Rady Lud., działającej w Gdańsku od 1918;
w Polsce 1973–90 terenowy organ administracji państw.
aparat pomocniczy zarządu gminy w Polsce od 1990; kierownikiem urzędu gminy jest wójt, w gminie miejskiej — burmistrz lub prezydent.
wygaśnięcie mandatów radnych określonej rady gminy w wypadku odwołania jej w drodze referendum przez mieszkańców gminy lub rozwiązania rady uchwałą sejmu.
od 1990 w Polsce organ stanowiący i kontrolny samorządu gminy, o 4-letniej kadencji, pochodzący z wyborów;
organ wykonawczy gminy, → gmina.
posiedzenie plenarne rady gminy;
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
hist.:
woj. w południowej części Polski; graniczy z woj.: mazowieckim (na północy), lubelskim (na wschodzie), podkarpackim (na południowym wschodzie), małopol. (na południu), śląskim (na zachodzie) i łódzkim (na północnym zachodzie);
rodzaj samorządu obejmującego wszystkie osoby (obywateli), które mieszkają na terenie określonej jednostki podstawowego podziału terytorialnego;
najwyższy organ kontroli finansowej, ukształtowany w XIX w. w niektórych państwach zachodniej Europy jako organ niezależny od rządu i z reguły podporządkowany parlamentowi, powołany głównie do kontroli wykonania budżetu;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

gmin daw. «ogół ludzi należących do biedniejszej i niewykształconej warstwy społecznej»
• gminny • gminność
gmina
1. «podstawowa jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego kraju; też: mieszkańcy w obrębie tej jednostki»
2. pot. «urząd gminy»
3. «grupa wyznaniowa działająca na jakimś terenie»

• gminny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia