globalna wioska

Encyklopedia PWN

jeden z najbardziej popularnych terminów występujących w koncepcji środków masowego przekazu (mediów) H.M. McLuhana;
McLuhan
[məklụ:ən]
Herbert Marshall Wymowa, ur. 21 VI 1911, Edmonton, zm. 31 XII 1980, Toronto,
kanadyjski filozof, literaturoznawca, socjolog;

Słownik języka polskiego PWN

globalna wioska «świat, w którym ludzie, dzięki środkom masowego przekazu, przeżywają jednocześnie te same wydarzenia i używają tych samych produktów masowej konsumpcji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia