glikokortykoidy

Encyklopedia PWN

glikokortykosteroidy, glikokortykoidy,
hormony steroidowe (steroidy) syntetyzowane w warstwie pasmowatej kory nadnerczy z cholesterolu;
kortykosteroidy
[łac.-gr.],
hormony steroidowe (steroidy) wytwarzane przez korę nadnerczy pod kontrolą adrenokortykotropiny;
transplantacja
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’],
przeszczepianie,
zabieg przeniesienia komórek (np. szpiku), tkanek (np. skóry) bądź narządów (np. serca, nerek) w obrębie jednego organizmu lub między dwoma organizmami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia