glacjalna

Encyklopedia PWN

Olimp, Ọlimbos, Ólympos,
masyw górski w północnej Grecji, na zachód od Zatoki Termajskiej (Morze Egejskie), pomiędzy dolinami Pinios i Titarisios na południu i wschodzie oraz Mawroneri i Petriotikos na północy;
Pontyjskie, Góry, Karadeniz Dağları,
łańcuch górski w zachodniej Azji, na półwyspie Azja Mniejsza, ciągnący się w północnej Turcji, między wybrzeżem Morza Czarnego na północy a Wyżyną Anatolijską na południu;
Alandzkie, Wyspy, fiń. Ahvenanmaa Wymowa, szwedz. Åland,
region autonomiczny Finlandii, na Morzu Bałtyckim;
Alandzkie, Wyspy, fiń. Ahvenanmaa, szwedz. Åland,
archip. na Morzu Bałtyckim, region autonom. Finlandii;
rzeźba wysokogórska o przeważających formach glacjalnych, które powstawały i powstają na zlodowaconych obszarach górskich wskutek przeobrażenia przez lodowiec starszych form preglacjalnych (np. dolin rzecznych)
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia