geometrią wykreślną

Encyklopedia PWN

dział geometrii poświęcony rzutowaniu figur przestrzennych na płaszczyznę, zwaną rzutnią, za pomocą równoległych lub przecinających się w jednym punkcie prostych rzutujących.
geometria
[gr. gḗ ‘ziemia’, metréō ‘mierzę’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem figur, tj. fragmentów rozmaitych przestrzeni.
Bartel Kazimierz, ur. 3 III 1882, Lwów, zm. 26 VII 1941, tamże,
działacz polityczny, matematyk;
aksonometria
[gr. áxōn ‘oś’, metréō ‘mierzę’],
perspektywa równoległa,
dział geometrii wykreślnej wykorzystujący możliwość rozmaitego przedstawiania trójwymiarowego układu współrzędnych na płaszczyźnie.
Cremona
[kremọna]
Luigi, właśc. Antonio L. Gadenzio Giuseppe Cremona, ur. 1 lub 7 XII 1830, Pawia, zm. 10 VI 1903, Rzym,
matematyk włoski;
Desargues
[dezạrg]
Girard Wymowa, ur. 2 III 1591, Lyon, zm. X 1661, tamże,
fr. matematyk i architekt;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia