geograficzną

Encyklopedia PWN

współrzędne określające położenie punktów na powierzchni kuli reprezentującej Ziemię;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
część przestrzeni geogr. (geosfery), na którą składają się: skorupa ziemska, część atmosfery, hydrosfera, pokrywa glebowa, szata roślinna i świat zwierzęcy.
punkty, w których oś obrotu Ziemi przecina jej powierzchnię; szerokość geograficzna biegunów wynosi odpowiednio +90° na północy i –90° na południu; długość geograficzna jest nieokreślona;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia