geody

Encyklopedia PWN

geoda
[gr. geṓdēs ‘podobny do ziemi’],
geol. kulista lub owalna pustka w skale, o ścianach pokrytych szczotkami krystalicznym;
druza
[niem.],
geol. nieregularna pustka w skale o ścianach pokrytych szczotkami krystalicznymi;
altimetr
[łac.-gr.],
geod. przyrząd do pomiaru odległości stosowany w altimetrii satelitarnej;
autograf
[gr.],
geod. precyzyjny instrument fotogrametryczny (fotogrametryczne instrumenty) przeznaczony do wykonywania map na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (stereogramów) danego obiektu;
azymut
[arab.],
geod. kąt, jaki tworzy płaszczyzna południka miejscowego z płaszczyzną przechodzącą przez zenit i zawierającą wybrany kierunek;
geod. ciąg punktów w terenie (utrwalonych znakami podziemnymi lub naziemnymi, np. kamiennymi tablicami czy słupami) w postaci wieloboku lub linii łamanej, o długości boków 50–500 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia