geodezyjna

Encyklopedia PWN

geodezyjna, krzywa geodezyjna, linia geodezyjna,
mat. uogólnienie prostej na przestrzenie o bardziej skomplikowanej geometrii niż euklidesowa (linia na powierzchni lub rozmaitości różniczkowej, odgrywająca na tej powierzchni rolę prostej).
zbiór punktów geodezyjnych stanowiący podstawę szczegółowych pomiarów geodezyjnych;
zbiór punktów geodezyjnych, powiązanych ze sobą w wyniku pomiarów geodezyjnych;
przyrządy wykorzystywane w pomiarach geodezyjnych;
procedury obliczania współrzędnych geodezyjnych określonych względem pewnego geodezyjnego układu odniesienia (zwanego pierwotnym) w innym geodezyjnym układzie odniesienia (zwanym wtórnym), gdy są znane współrzędne geodezyjne pewnych punktów (zwanych łącznymi) w obu układach odniesienia.
pomiary geodezyjne (wyznaczanie współrzędnych punktów w terenie, ich wysokości i wzajemnego położenia), przeprowadzane w celu sporządzania map i planów.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia