geny struktury

Encyklopedia PWN

swoista zdolność drobnoustroju do przenikania przez bariery obronne ustroju oraz rozprzestrzeniania się i namnażania w organizmie zakażonym;
Kaczmarek Leszek, ur. 31 V 1957, Warszawa,
neurobiolog;
karbonaryzm
[wł. carbonari ‘węglarze’],
węglarstwo,
ruch skierowany przeciw absolutyzmowi, rozpowszechniony w Europie w l. poł. XIX w.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia