genetyka roślin

Encyklopedia PWN

genetyka
[gr. genétēs < génesis ‘narodzenie’, ‘pochodzenie’],
nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów;
nauka o ulepszaniu dziedzicznych cech roślin uprawnych (zwana też genetyką stosowaną) oraz działalność praktyczna zmierzająca do wytworzenia plenniejszych i lepszych jakościowo odmian;
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Mendel Gregor Johann Wymowa, ur. 22 VII 1822, Hynčice (niem. Heinzendorf), zm. 6 I 1884, Brno,
czeski przyrodnik, zakonnik; twórca teoretycznych podstaw współczesnej genetyki.
Starzycki Stanisław, ur. 3 VI 1923, Brodła (pow. chrzanowski), zm. 13 XII 1991, Warszawa,
genetyk, hodowca roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia