genetyka człowieka

Encyklopedia PWN

genetyka
[gr. genétēs < génesis ‘narodzenie’, ‘pochodzenie’],
nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów;
antropologia
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, lógos ‘myśl’, ‘słowo’],
dyscyplina naukowa zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako gatunku biologicznego, jak i twórcy kultury.
Horst Antoni, ur. 4 VI 1915, Zakrzewo k. Złotowa, zm. 14 VII 2003, Poznań,
lekarz patolog;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Dobzhansky
[dobżạ̈nski]
Theodosius Wymowa, ur. 25 I 1900, Niemirów (Ukraina), zm. 18 XII 1975, Davis (stan Kalifornia),
genetyk amer., pochodzenia polskiego;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia