generator

Encyklopedia PWN

generator
[łac.],
w ogólnym znaczeniu urządzenie do wytwarzania (generowania) energii, czynnika energ., substancji;
generator magnetohydrodynamiczny, generator MHD, generator magnetogazodynamiczny,
fiz. urządzenie do przetwarzania energii wewn. zjonizowanego gazu w energię elektryczną;
generator Van de Graaffa, generator elektrostatyczny,
maszyna elektrostatyczna do wytwarzania wysokich stałych napięć elektrycznych;
urządzenie wytwarzające drgania elektr. (zmienne przebiegi elektr.; przebieg wielkości fizycznej) w wyniku przetwarzania energii elektr. dostarczanej ze źródła zasilania prądu stałego.
program komputerowy do tworzenia liczb losowych (właściwie liczby otrzymywane z generatora liczb losowych nie są w pełni losowe, bo powstają według określonego przepisu — nazywa się je czasem liczbami pseudolosowymi — jednak w praktyce spełniają funkcję losowych).
w przemyśle octowym urządzenie do wytwarzania octu z alkoholu etylowego przez fermentację za pomocą bakterii octowych;
generator drgań elektr. relaksacyjnych, odznaczający się silnym indukcyjnym sprzężeniem zwrotnym;
generator drgań elektr., w którym drgania pojawiają się samorzutnie po zasileniu prądem elektrycznym.
urządzenie do wytwarzania fal sprężystych w zakresie częstotliwości od 16 kHz –109 Hz (ultradźwięki);
urządzenie służące do bezpośredniego przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
generator gazowy, gazogenerator,
urządzenie przem. do wytwarzania gazu generatorowego;
urządzenie będące źródłem prawie monoenerg. neutronów o energii ok. 14 MeV.
fiz. urządzenie służące do wytwarzania strumienia gazu o bardzo wysokiej temperaturze, → palnik plazmowy.
urządzenia, w których wzmocnienie lub generacja promieniowania elektromagnetycznego następuje w wyniku emisji wymuszonej, zachodzącej w układach atomów, cząsteczek lub jonów, znajdujących się w stanie inwersji obsadzeń poziomów energ.;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

generator
1. «urządzenie lub maszyna do wytwarzania określonego czynnika energetycznego albo określonego rodzaju lub postaci energii»
2. «program komputerowy wytwarzający inne programy przeznaczone do wykonywania standardowych operacji»
3. «o zjawiskach społecznych: przyczyna, siła pobudzająca»

• generatorowy
generator liczb losowych «program komputerowy do tworzenia liczb losowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia