generacyjne

Encyklopedia PWN

czujnik, sensor:
przyrząd elektronowy w postaci próżnioszczelnego naczynia (bańki), z umieszczonymi w nim elektrodami, pomiędzy którymi może zachodzić wyładowanie elektryczne, przejawiające się przepływem strumienia swobodnych ładunków, zazwyczaj elektronów, niekiedy również jonów;
Baczyński Krzysztof Kamil, pseud. Jan Bugaj, Piotr Smugosz, Krzysztof, ur. 22 I 1921, Warszawa, zm. 4 VIII 1944, tamże,
poeta.
Boncz-Brujewicz Michaił A., ur. 9 II 1888, Orzeł, zm. 7 XI 1940, Leningrad (ob. Petersburg),
radiotechnik rosyjski;
dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przetwarzaniem (np. wzmacnianiem, modulacją), przesyłaniem, wydzielaniem (selekcją) impulsów, zwłaszcza elektr., oraz pomiarami ich parametrów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia