generał

Encyklopedia PWN

generał
[łac. generalis ‘ogólny’, ‘powszechny’],
oficerski stopień wojskowy, wyższy od pułkownika;
w Rosji 1775–1917 administrator prowincji, bezpośrednio podległy carowi;
naczelnik policji miejskiej w Rosji carskiej, → policmajster.
1863–67 w Królestwie Polskim urzędnik sprawujący funkcje zarządu policyjno-wojskowego;
w dawnej Polsce określenie starosty generalnego ziem ruskich.
w dawnej Polsce określenie starosty generalnego Wielkopolski.
najwyższy (generalny) przełożony zakonu lub zgromadzenia zakonnego męskiego i żeńskiego, wybrany przez kapitułę i mający władzę nad wszystkimi prowincjami, klasztorami i zakonnikami na całym świecie
pol. żaglowiec, drewniany kecz gaflowy;
w dawnej Polsce określenie starosty generalnego podolskiego, tj. kamienieckiego i latyczowskiego.
pokazowy proces polit. generałów i oficerów WP przeprowadzony 31 VII–31 VIII 1951 w Warszawie;
średniowieczna nazwa uniwersytetu jako wyższej uczelni publicznej, dostępnej dla wykładowców i słuchaczy z całego chrześcijańskiego świata, nadającej stopnie naukowe, wielowydziałowej, obejmującej zakresem kształcenia całość ówczesnej nauki (universitas litterarum);
Société Générale
[sosjetẹ żenerạl],
francuski bank komercyjny, 6. co do wielkości bank strefy euro,
Confédération Générale du Travail
[kąfederasją̣ żenerạl dü trawạj]
(CGT),
fr. centrala związków zawodowych, → Powszechna Konfederacja Pracy.
wojna między Polską a sowiecką Rosją;
ogólnowojskowe związki taktyczno-operacyjne, formowane III i VIII–IX 1939 w trakcie mobilizacji oraz działań wojennych, o niestałym składzie, bez rozwiniętych dowództw i sztabów (z wyjątkiem samodzielnych grup operacyjnych).
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
związki operacyjne formowane na rozkaz generalnego inspektora sił zbrojnych i naczelnego wodza marszałka E. Rydza-Śmigłego w przededniu II wojny światowej i po jej wybuchu;
Franco
[frạnko]
Francisco, pełne Francisco Paulino Hermenegildo Franco Bahamonde Wymowa, ur. 4 XII 1892, El Ferrol (Galicia), zm. 20 XI 1975, Madryt,
hiszpański generał i polityk, dyktator.
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
Clausewitz
[klạuzəwıc]
Karl Philipp Gottlieb von Wymowa, ur. 1 VI 1780, Burg k. Magdeburga, zm. 16 XI 1831, Wrocław,
pruski generał, teoretyk i historyk wojskowości.

Słownik języka polskiego PWN

generał
1. «oficerski stopień wojskowy, wyższy od pułkownika; też: oficer mający ten stopień»
2. «główny przełożony w niektórych zakonach»
3. «w dawnej Polsce: sejmik całej prowincji»
4. «w dawnej Polsce: urzędnik królewski sprawujący na obszarze powiatu administrację skarbową, policyjną i sądowniczą»

• generalski
generał brygady, generał dywizji, generał broni «kolejne stopnie generalskie w wojskach lądowych i lotniczych Wojska Polskiego»
generał-gubernator «w carskiej Rosji: administrator prowincji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia