gazem kopalnianym

Encyklopedia PWN

system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
Le Chatelier
[lö szatöljẹ]
Henry Louis Wymowa, ur. 8 X 1850, Paryż, zm. 17 IX 1936, Miribel-les-Échelles,
chemik francuski;
pompa strumienicowa, pompa strumieniowa,
podnośnik cieczy, którego elementem roboczym jest strumienica
techn. konstrukcja zatrzymująca (tamująca, np. wodę, gaz, ogień);
Trutwin Wacław, ur. 11 IX 1932, Ruda Śląska,
inżynier górnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia