gazem kopalnianym

Encyklopedia PWN

mieszanina gazów powstająca podczas beztlenowego rozkładu substancji org.; gł. składnikiem jest metan;
jedno z największych zagrożeń występujących w kopalniach podziemnych, gł. węgla.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
metan
[gr.],
CH4,
związek organiczny, najprostszy nasycony węglowodór alifatyczny (alkany);
(GOP), największy w Polsce okręg przemysłowy, w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w województwie śląskim, na południowym zachodzie graniczy z Rybnickim Okręgiem Węglowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia