gazami bojowymi

Encyklopedia PWN

układ koloidalny (koloid), w którym fazą ciągłą (rozpraszającą) jest gaz, a fazą rozproszoną ciało stałe;
fosgen, dichlorek karbonylu, tlenochlorek węgla, COCl2,
związek nieorg.; silnie trujący, bezbarwny gaz o zapachu zgniłego siana;
ester izopropylowy kwasu metylofluorofosfonowego, bojowy środek trujący paralityczno-drgawkowy;
ester pinakolinowy kwasu metylofluorofosfonowego, bojowy środek trujący paralityczno-drgawkowy;
torpeda
[hiszp. < łac.],
pocisk podwodny z własnym napędem, służący do rażenia okrętów podwodnych oraz elementów podwodnych statków nawodnych i budowli wodnych;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia