gazami bojowymi

Encyklopedia PWN

broń palna (lufowa) służąca do wyrzucania pocisków o kalibrze ponad 20 mm dzięki energii (ciśnieniu gazów) wyzwalanej podczas spalenia materiału wybuchowego miotającego (prochu);
wyrzucenie pocisku z broni miotającej (np. łuku, kuszy, broni palnej) oraz jego lot po torze.
Ypres
[ipr],
flam. Ieper,
m. w północno-zachodniej Belgii, w prow. Flandria Zachodnia, w pobliżu granicy z Francją.
chlor, Cl, chlorum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 17;
substancje hamujące aktywność enzymatyczną.
bojowe środki trujące o działaniu parzącym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia