gasnącymi

Encyklopedia PWN

Davy’ego lampa
[l. deıwiego],
bezpieczna górnicza lampa benzynowa, o płomieniu osłoniętym podwójną siatką drucianą (z metalu nieżelaznego), która uniemożliwia przejście płomienia na zewnątrz lampy;
fiz. okresowe lub prawie okresowe zmiany stanu układu fiz. (np. wahadła, struny, obwodu elektr.), zachodzące dokoła pewnego położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do układu energii.
zmniejszanie palności org. materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych, włókien chem., powłok lakierowych, gumy.
asonans
[łac. assonare ‘odbrzmiewać’, ‘współbrzmieć’],
odmiana rymu niedokładnego, w którym współbrzmienie obejmuje jedynie samogłoski;
Bergman
[bạ̈rjman]
Ingrid Wymowa, ur. 29 VIII 1915, Sztokholm, zm. 29 VIII 1982, Londyn,
aktorka szwedzka;
Boyer
[buajẹ]
Charles, ur. 28 VIII 1897, Figeac, zm. 26 VII 1978, Phoenix,
fr. aktor filmowy;
Cukor
[kụkər]
George Dewey Wymowa, ur. 7 VII 1899, Nowy Jork, zm. 24 I 1983, Hollywood,
amerykański reżyser filmowy;
Jeske-Choiński Teodor, ur. 27 II 1854, Pleszew (Poznańskie), zm. 14 IV 1920, Warszawa,
mąż Ludmiły, pisarz, publicysta, krytyk literacki;
litis contestatio
[łac., ‘zawiązanie sporu’, ‘utwierdzenie sporu’],
w procesach rzym. — legisakcyjnym i formułkowym, pierwsze stadium postępowania przed urzędnikiem jurysdykcyjnym, gł. pretorem, kończące się formalnym ugruntowaniem sporu; dawało to sędziemu prywatnemu legitymację do orzekania.
Mekulli Esad, ur. 17 XII 1916, Plava (Czarnogóra), zm. 6 VIII 1993,
poeta albański z Kosowa;
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
oscylator
[łac.],
fiz. układ fiz. (mech., elektr.) wykonujący drgania wokół położenia równowagi trwałej.
reakcje chem., w których stężenia produktów przejściowych drgają (oscylują) w skali makroskopowej w czasie.
spadek, łac. hereditas, fr. succession, niem. Erbe,
we współcz. systemach prawnych państw eur. (podobnie jak w prawie rzymskim, z którego systemy te się wywodzą) ogół praw i obowiązków cywilnoprawnych o charakterze majątkowym zmarłej osoby fiz. (spadkodawcy), które z chwilą jej śmierci przechodzą w drodze dziedziczenia na inną osobę lub osoby (spadkobierców).
Stephenson
[stị:wnsən]
George Wymowa, ur. 9 VI 1781, Wylam k. Newcastle upon Tyne, zm. 12 VIII 1848, Tapton House (Chesterfield),
angielski mechanik wynalazca, pionier kolei publicznej.
vanitas
[łac.],
szt. plast. zespół motywów ikonograficznych, obrazujących marność i nietrwałość rzeczy doczesnych;
grupa włókien chem., które palą się lub żarzą w płomieniu, ale gasną od razu po jego usunięciu;
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
zobowiązanie, łac. obligatio,
prawo stosunek prawny, w którym uprawniony (wierzyciel) może żądać od zobowiązanego (dłużnika) świadczenia, które zobowiązany powinien spełnić;

Słownik języka polskiego PWN

gasnąć
1. «przestawać się palić»
2. «o urządzeniach mechanicznych lub elektrycznych: przestawać działać»
3. «ciemnieć, tracić blask»
4. «tracić na wartości w porównaniu z kimś albo z czymś»
5. «słabnąć, przycichać, zanikać»
6. «tracić pewność siebie, zapał»
7. «tracić ważność, aktualność»
8. «tracić siły żywotne»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia