gardła

Encyklopedia PWN

ostra choroba zakaźna;
anat. u człowieka i niektórych ssaków potoczna nazwa → gardzieli.
anat. narządy limfatyczne występujące w błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, tworzące pierścień limfatyczny gardła (pierścień Waldeyera);
herpangina
[gr.-łac.],
ostra choroba zakaźna, wywoływana zazwyczaj przez wirusy Coxackie A;
laryngologia
[gr. lárygx ‘krtań’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział otorynolaryngologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia